راهنمای نگارش مقاله: 

           مقالات باید به صورت انگلیسی نگارش شود، سپس از طریق نوار" مقالات >> ارسال و پیگیری مقاله>> ارسال چکیده جدید " مراحل ثبت‌ مقاله را انجام‌گیرد.

* در مراحل ثبت نام موارد خواسته شده به صورت فارسی وارد شود.

** نام فایل‌های ورد باید با نام نویسنده (لاتین) تنظیم شود.

*** فایل مقالات باید تنها در یک صفحه تنظیم گردد.

**** در فایل مقاله ایمیل نویسنده مسئول ذکر شود.

***** شماره مراجع در متن مقالات نیز نوشته شود.

****** نام نویسنده مسئول با ستاره و زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.

دانلود قالب نگارش مقاله  (کلیک کنید)

پس از ورود به صفحه دانلود بروی دریافت لینک دانلود کلیک کنید، سپس فایل را دانلود نمایید.