نکته 1: خواهشمند است اطلاعیه مهم انجمن شیمی ایران در خصوص پرداخت حق ثبت نام را مطالعه فرمایید.

نکته 2: درصورتی که نوع عضویت خود می‌خواهید تغییر دهید از طریق صفحه شخصی >> ویرایش اطلاعات شخصی ، نوع عضویت خود را تغییر دهید، سپس صورتحساب خود را حذف و مراحل پرداخت خود‌را از اول انجام دهید.

متن اطلاعیه

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
* این هزینه‌ها شامل وعده‌های غذایی، میان وعده‌های پذیرایی و بسته اهدایی می‌باشد. *- بسته اهدایی شامل همراهان افراد شرکت کننده در سمینار نمی‌شود. *- هزینه دریافتی شامل هزینه‌های اقامتی و مراکز تفریحی نمی‌باشد. *- امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می‌باشد. *- شرکت کنندگان می‌توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزاقامتی که اعلام گردیده است تماس بگیرند. تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای اقامت شرکت کنندگان در برخی از مراکز اقامتی در سامانه همایش درج شده است.
2
1,500,000 ریال
* این هزینه‌ها شامل وعده‌های غذایی، میان وعده‌های پذیرایی و بسته اهدایی می‌باشد. *- بسته اهدایی شامل همراهان افراد شرکت کننده در سمینار نمی‌شود. *- هزینه دریافتی شامل هزینه‌های اقامتی و مراکز تفریحی نمی‌باشد. *- امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می‌باشد. *- شرکت کنندگان می‌توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزاقامتی که اعلام گردیده است تماس بگیرند. تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای اقامت شرکت کنندگان در برخی از مراکز اقامتی در سامانه همایش درج شده است.
3
3,000,000 ریال
* این هزینه‌ها شامل وعده‌های غذایی، میان وعده‌های پذیرایی و بسته اهدایی می‌باشد. *- بسته اهدایی شامل همراهان افراد شرکت کننده در سمینار نمی‌شود. *- هزینه دریافتی شامل هزینه‌های اقامتی و مراکز تفریحی نمی‌باشد. *- امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می‌باشد. *- شرکت کنندگان می‌توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزاقامتی که اعلام گردیده است تماس بگیرند. تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای اقامت شرکت کنندگان در برخی از مراکز اقامتی در سامانه همایش درج شده است.
4
2,500,000 ریال
* این هزینه‌ها شامل وعده‌های غذایی، میان وعده‌های پذیرایی و بسته اهدایی می‌باشد. *- بسته اهدایی شامل همراهان افراد شرکت کننده در سمینار نمی‌شود. *- هزینه دریافتی شامل هزینه‌های اقامتی و مراکز تفریحی نمی‌باشد. *- امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می‌باشد. *- شرکت کنندگان می‌توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزاقامتی که اعلام گردیده است تماس بگیرند. تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای اقامت شرکت کنندگان در برخی از مراکز اقامتی در سامانه همایش درج شده است.
5
3,500,000 ریال
* این هزینه‌ها شامل وعده‌های غذایی، میان وعده‌های پذیرایی می‌باشد. *- بسته اهدایی شامل همراهان افراد شرکت کننده در سمینار نمی‌شود. *- هزینه دریافتی شامل هزینه‌های اقامتی و مراکز تفریحی نمی‌باشد. *- امکانات جهت پذیرش به صورت فردی می‌باشد. *- شرکت کنندگان می‌توانند جهت اسکان و رزرو با مراکزاقامتی که اعلام گردیده است تماس بگیرند. تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای اقامت شرکت کنندگان در برخی از مراکز اقامتی در سامانه همایش درج شده است.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
200,000 ریال
هزینه یک شب اقامت در خوابگاه دانشجویی دانشگاه اراک برای انتخاب روزهای دیگر آنهارا تیک بزنید
2
200,000 ریال
هزینه یک شب اقامت در خوابگاه دانشجویی دانشگاه اراک برای انتخاب روزهای دیگر آنهارا تیک بزنید
3
200,000 ریال
هزینه یک شب اقامت در خوابگاه دانشجویی دانشگاه اراک برای انتخاب روزهای دیگر آنهارا تیک بزنید
4
1,500,000 ریال
5
1,250,000 ریال
6
1,000,000 ریال
7
750,000 ریال
نویسندگانی که بیش از دو مقاله به سمینار ارائه نموده‌اند باید 50 درصد هزینه پذیرش را اضافه پرداخت نمایند.