دانلود فایل قالب پوستر↓(کلیک کنید)

دانلود فایل راهنمای تهیه پوستر↓(کلیک کنید)

*** تذکر1: در قسمت لوگو دانشگاه مهمان، باید لوگوی دانشگاه نویسنده مسئول قرار بگیرد 

پس از ورود به صفحه دانلود بروی دریافت لینک دانلود کلیک کنید، سپس فایل را دانلود نمایید