**برای ثبت نام در کارگاه‌ها از طریق منو "ثبت نام و شرکت در سمینار" و زیر منو"شرکت در کارگاه‌های آموزشی" اقدام نمایید.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آشنایی با دستگاه IR-Mass و کاربردهای آن
1398-06-06 14:00-16:00
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک 20
500,000 ریال
5 آقای دکتر ربیعی
2 دوره عملی دستگاه NMR
1398-06-06 16:30-18:30
آزمایشگاه NMR دانشکده علوم پایه 20
250,000 ریال
10 آقای مهندس درویشی
3 دوره عملی دستگاه XRD
1398-06-07 08:00-12:30
آزمایشگاه XRD دانشکده علوم پایه 21
1,000,000 ریال
5 آقای مهندس قاسمی
4 دستگاه HPLC
1398-06-07 10:30-12:30
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اراک 20
200,000 ریال
8 مهندس مهدی عبداللهی
5 دستگاه GC
1398-06-07 14:00-16:00
آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده علوم پایه 20
200,000 ریال
8 خانم مسعودی نژاد
6 کارگاه توپوز (TOPOs)
1398-06-06 14:00-18:00
دانشکده علوم پایه 30
700,000 ریال
2 ولی اله نوبخت
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.