مهلت پایانی ارسال مقالات(20 خرداد)
1398-03-15

به درخواست شرکت‌کنندگان گرامی سیمنار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران مهلت ارسال مقالات تا روز 20خرداد تمدید شد. لازم به ذکر است این مهلت پایانی است و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.